ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนนักกีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
Love Media and Reading อ่านหนังสือสะสมแต้มแลกของรางวัล
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ (Orientation Posterity) ภาคการศึกษา 2-2560
ม.นอร์ทกรุงเทพ คว้า 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง คว้าอันดับ 12 ในการแข่งขังกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนกีฬาฟุตบอล วันแรก 3 ก.พ. 61

รอบรั้ว NBU

สมาคม สโมสร และสถาบันในเครือ