ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02-9727200 โทรสาร 02-9727751

หมายเลขภายใน

  • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 242
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 216
  • หัวหน้าแผนกทะเบียน 232
  • เจ้าหน้าที่ทะเบียน 230 - 231
  • แผนกมาตรฐานการศึกษา 241
  • แผนกให้คำปรึกษา 215
  • ธุรการสำนักวิชาการ 240

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-5331000 โทรสาร 02-5331020

หมายเลขภายใน

  • แผนกทะเบียน 113, 119