ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02-9727200 โทรสาร 02-9727751

หมายเลขภายใน

 • ผู้อำนวยการสำนักบริหาร 111
 • หัวหน้าแผนกการเงิน 103
 • เจ้าหน้าที่การเงิน 101 - 102
 • แผนกจัดซื้อและพัสดุ 106 - 107
 • ธุรการสำนักบริหาร 0, 100

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-5331000 โทรสาร 02-5331020

หมายเลขภายใน

 • แผนกการเงิน 111, 112
 • แผนกจัดซื้อ 115
 • แผนกอาคารสถานที่และวิศวกรรม 143, 144
 • ศูนย์หนังสือ 148
 • ห้องพัสดุ 149
 • โอเปอร์เรเตอร์/ธุรการ 0, 101