"ผลงานคณะ"
กิจกรรม We care we share
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะนิเทศศาสตร์
การพัฒนาศัพยภาพของนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
งานสัมมนาทางนิเทศศาสตร์ “คันฉ่อง ส่องบุพเพสันนิวาส”
คุกกี้เสี่ยงทาย Cover By นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
เพลง รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง - ขับร้องประสานเสียงโดย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
รสแรกที่ถูกใจ