รอบรั้ว NBU
[25 กุมภาพันธ์ 2560]
พิธีมอบใบประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
[18 กุมภาพันธ์ 2560]
อบรม เรื่อง การใช้ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการเรียนกา...
[25 มกราคม 2560]
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ...
[12 มกราคม 2560]
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ "ครูในใจศิษย์" ครั้งที่ 13
[11 มกราคม 2560]
พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในศุภมิ่งมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พ...
[2 ธันวาคม 2559]
กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ ๑๑
[1 ธันวาคม 2559]
NBU Open House 2016
[17 พฤศจิกายน 2559]
ตลาดนัดนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 ขนมดี 4 ภาค
[17 พฤศจิกายน 2559]
พิธีแถลงข่าวและสัมมนา “กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่...
[10 พฤศจิกายน 2559]
อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศ...
[9 พฤศจิกายน 2559]
บรรยายพิเศษ ปลุกพลังความคิด สร้างชีวิตไร้สาร
[31 ตุลาคม 2559]
พิธีตั้งศาลปู่สาย
[26 ตุลาคม 2559]
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต คณะบริหารธุรกิจ ณ วัดปัญญานันทาราม
[26 ตุลาคม 2559]
ทำบุญตักบาตรถวายอุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิท...
[22 ตุลาคม 2559]
โครงการรวมพลคนทำความดี โดยชมรมรักษ์ยิ้ม
[20 ตุลาคม 2559]
SIS TO SIS 2016 ทักษะภาษาอังกฤษกับจุดแข็งในการสมัครงาน
[19 ตุลาคม 2559]
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 7 วัน...
[8 ตุลาคม 2559]
นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12
[6 ตุลาคม 2559]
แถลงความพร้อมและจับฉลากการจัดการแข่งขัน นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมป์เปี...
[6 ตุลาคม 2559]
โครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ "อ้อมกอดที่อบอุ่น"
[5 ตุลาคม 2559]
เยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ
[5 ตุลาคม 2559]
พิธีติดบั้ง - ประดับปีก สาขาธุรกิจการบิน
[1 ตุลาคม 2559]
เก็บเส้นทางมัคคุเทศก์ ทริป 5 วัด สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
[1 ตุลาคม 2559]
สานสัมพันธ์น้องพี่ บัณฑิตศึกษา
[29 กันยายน 2559]
พิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรีไทย
[28 กันยายน 2559]
แสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
[24 กันยายน 2559]
Freshman Night 2016
[20 กันยายน 2559]
พิธีตั้งศาลปู่สาย ณ วิหารจันทปโชติ
[17 กันยายน 2559]
Fresh Man Day
[14 กันยายน 2559]
พิธีมอบธงคณะ
[11 กันยายน 2559]
นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ...
[10 กันยายน 2559]
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “นอ...
[8 กันยายน 2559]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตรังสิต
[8 กันยายน 2559]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสะพานใหม่
[7 กันยายน 2559]
มอบเงินจากงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘...
[5 กันยายน 2559]
บริจาคโลหิต ณ วิทยาเขตรังสิต
[1 กันยายน 2559]
พิธีเปิด กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8
[31 สิงหาคม 2559]
เปิดโลกกิจกรรม วิทยาเขตรังสิต ประจำปีการศึกษา 2559
[29 สิงหาคม 2559]
เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1
[28 สิงหาคม 2559]
พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559
[24 สิงหาคม 2559]
"นอร์ทกรุงเทพ พาร์ทไทม์ จ็อบแฟร์ และเปิดโลกกิจกรรม" ประจำปีการศึกษา 25
[21 สิงหาคม 2559]
ไหว้ครูภาคสมทบวิทยาเขตสะพานใหม่
[18 สิงหาคม 2559]
แถลงข่าวประกบคู่แข่งขัน กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่
[17 สิงหาคม 2559]
ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559
[17 สิงหาคม 2559]
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับ บริษัท...
[13 สิงหาคม 2559]
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
[8 สิงหาคม 2559]
พิธีแถลงข่าว นอร์ทกรุงเทพฯ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่12
[2 สิงหาคม 2559]
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้ส...
[31 กรกฏาคม 2559]
ยูโดไทยครองแชมป์ยูโดนานาชาติ นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ 3 สมัยติด
[14 กรกฏาคม 2559]
เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนา...