อาคารเรียน
 

วิทยาเขตสะพานใหม่

อาคารเรียน ประกอบไปด้วยห้องเรียน และห้องปฏิบัติการติดเครื่องปรับอากาศกว่า 70 ห้อง รวมทั้งห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่

ด้านหน้าอาคารเรียนจะเป็นสำนักงานต่างๆที่ให้บริการนักศึกษา เช่น สำนักอธิการบดี สำนักบริหาร สำนักวิชาการ สำนักกิจการนักศึกษา สำนักวิจัย สำนักประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน ห้องพยาบาล แผนกการเงิน แผนกทะเบียนและวัดผล ห้องสมุด และศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่วนของอาคารเรียน ประกอบไปด้วยห้องเรียน และห้องปฏิบัติการติดเครื่องปรับอากาศกว่า 70 ห้อง รวมทั้งห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ใช้ชั้นเรียนและบริเวณรอบๆจะเป็นพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาพักผ่อนตามจุดต่างๆ รวมทั้งมีร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อไว้บริการนักศึกษา

วิทยาเขตรังสิต

อาคารเรียนวิทยาเขตรังสิต ได้มีการออกแบบให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการต่างๆมากมาย

อาคารเรียน 1 ประกอบไปด้วยห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ อาธิ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางการโรงแรม ห้องปฏิบัติการการบิน สถานีวิทยุชุมชน รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานต่างๆ อาคารเรียน 2 เป็นอาคารเรียนและห้องประชุมสัมนาต่างๆ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ประกอบด้วยห้องสำหรับเรียนรู้ด้วยสื่อต่างๆ ห้องประชุมสัมนา และห้อง Smart Classroom
กลับ