ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบการทำงานร่วมกันผ่านคลาวด์เทคโนโลยี

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติการ (CoP) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนร

บรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อม.....ก้าวสู่ครู 4.0

อาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อม.....ก้าวสู่ครู 4.0 ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชา

อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education ในโลกเสมือนจริง ให้กับบุคลากรโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่าน Google Apps for Education ในโลกเสมือนจริง ให้กับบุคลากรโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-1

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคว้าอันดับ 3 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก นายปรีชา โคตะพัฒน์ และอาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล นำผลงาน เรื่อง การพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง โดยได้รับรางวัลที่ 3 กลุ่มหัวข้อพิเศษ “โปรแกรมเพ

สุดยอดไอที ม.นอร์ทกรุงเทพ คว้าอันดับที่ 17 ของประเทศไทย (จากผู้เข้าแข่งขัน 120 ทีมทั่วประเทศ)

น้องๆทีม Infinity จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คว้าลำดับที่ 17 ของประเทศมาครอง ในการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10” นอกจากนี้น้องๆในทีมเอ้าซู้ด...เพลงมา คว้าลำดับที่ 26

อบรม เรื่อง การใช้ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ ICT Media Literacy for English Teacher Students

อาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล อาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง การใช้ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง R1301 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับทุน ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19”

นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก และนายปรีชา โคตะพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับทุน (รอบคัดเลือก) จำนวน 3,000 บาท ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19”

โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกา

อวยพรวันเกิด ผศ.สำราญ ทองเล็ก

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำราญ ทองเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานนทบุรี

โครงการกลยุทธิ์พิชิตทุนวิจัย เขียนอย่างไรให้ตรงใจและตรงกรอบวิจัย

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์พิชิตทุนวิจัย : เขียนอย่างไรให้ตรงใจ และตรงกรอบวิจัย" ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง R2201 มหาวิทยาลั

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำ

การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนการตลาด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยอาจารย์ธีรภัทร ประวัติรุ่งเรือง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง

โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 2 in 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ Intel ประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง เปิดมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ 2in1 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง S2101 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

โครงการอบรมการเรียนรู้โลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด (Smart Online Learning)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานคำรวจแห่งชาติ และ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการอบรม เรื่อง การเรียนรู้โลกออนไลน์อย่างชาญฉลาด (Smart Online Learning) ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุน

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการประกวดสื่อสงกรานต์พาเพลินส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประกวดสื่อสงกรานต์พาเพลินส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้องประชุมปาริชาติ