สื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทานของมูลนิธิกระจกเงา เรื่อง หยุดทำบุญบนธุรกิจบาป