คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี ดังนี้