แนะนำหลักสูตร โดย

ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์


  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
เรียน 5 ปี ได้ทั้งตรีและโท
โครงการเรียน 5 ปี ได้ทั้งตรีและโท สามารถเรียนได้ปริญญาตรีและปริญญาโท ภายในเวลา 5 ปี โดยนักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีในสาขาที่เรียนตามปกติ เมื่อจบปี 4 และได้รับปริญญาโท เมื่อเรียนจบในปีที่ 5 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะในสังกัดของตนเอง
เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ
เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ

Copyright 2010 : North Bangkok University. All Right Reserved.
Contact Information : anucha.sa@northbkk.ac.th