คำถามที่พบบ่อย

Q : หากต้องการลงประกาศ / แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร
A : สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ที่ http://www.northbkk.ac.th/libraryoffice/download.php
  2. กรอกรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อย
  3. ให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
  4. ส่งเอกสารที่สำนักหอสมุดและสารสนเทศ (อย่างน้อย 2 วันทำการ)

Q : ต้องการขอใช้ NBU Mail ต้องทำอย่างไร
A : สามารถติดต่อที่แผนกสารสนเทศ ได้ในวันและเวลาทำการ

Q : ลืม Password เข้า NBU Mail ต้องทำอย่างไร
A : สามารถติดต่อที่แผนกสารสนเทศ ได้ในวันและเวลาทำการ

Q : เข้าระบบทะเบียน ออนไลน์ไม่ได้ ต้องทำอย่างไร
A : นักศึกษาและบุคลากรตรวจสอบรหัสผ่านให้ถูกต้องแล้ว

  • แต่มีข้อความแจ้งเตือนถึงเหตุผลการล็อคระบบ เช่น ติดต่อการเงินด่วน!! ก็ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามแผนกการเงินโดยตรง
  • แต่หากไม่มีข้อความเจ้งใดๆ สามารถติดต่อที่แผนกสารสนเทศ ได้ในวันและเวลาทำการ

Q : ลืม Password เข้าระบบทะเบียน ออนไลน์ ต้องทำอย่างไร
A : สามารถติดต่อที่แผนกสารสนเทศ ได้ในวันและเวลาทำการ

Q : ต้องการขอใช้ Wifi ของ NBU
A : สามารถติดต่อที่แผนกสารสนเทศ ได้ในวันและเวลาทำการ

Q : ไม่สามารถใช้งานระบบอินเน็ตได้ ต้องทำอย่างไร
A : สามารถติดต่อที่แผนกสารสนเทศ ได้ในวันและเวลาทำการ