ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ขอแสดงความยินดีกับ นายปราณีต กลั่นบุญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2558


ขอแสดงความยินดีกับ นายปราณีต กลั่นบุญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2558 จากมูลนิธิศาสตร์จารย์ดร.แถบ นีละนิธิ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาได้เข้ารับรางวัลจากฯ พณฯ องคมณตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันที่ 3 ตุลาคม 2558 | จำนวนคนอ่าน 984 คน