ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ: 15 ปี สถาปนา นอร์ทกรุงเทพ “แหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี”


รางวัลที่ 1 สถิตกลางใจ
นางสาวพิชญดา ต้านกลางดอน

รางวัลที่ 2 ประสมสมัย
นางสาววรรณาภรณ์ สุขมาก

รางวัลที่ 3 แสงธรรมนำทาง
นางสาวเกศสุดา วงศ์ยะลา

รางวัลชมเชย

ณ หอสมุด
นายวรัญญู จูเจียม

Twilight
นายเอกสิทธิ์ นนท์แก้ว


วันที่ 29 ตุลาคม 2558 | จำนวนคนอ่าน 1902 คน