ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

พิธีทำบุญ นั่งสมาธิเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จัดพิธีทำบุญ นั่งสมาธิเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวาระที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครบรอบ 15 ปี และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจครบรอบ 20 ปี ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 | จำนวนคนอ่าน 968 คน