ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมแสดงในงาน วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร เฉลิมพระเกียรติวิศิษฏศิลปิน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมแสดงในงาน วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร เฉลิมพระเกียรติวิศิษฏศิลปิน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในชุดการแสดง เริงรมมณี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 - 17 พฤศจิกายน 2558 | จำนวนคนอ่าน 917 คน
Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย