ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสอบธรรมศึกษา


วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีเปิดสนามสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวง โดยมีพระพรหมมุนี รองแม่กองธรรมสนามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดสนามสอบพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับสนามสอบมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมีผู้เข้าสอบ 2,783 คน อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มทำการสอบนักศึกษาที่เข้าสอบกล่าวปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจสอบด้วยจิตบริสุทธิ์ และจะนำผลการศึกษาธรรมศึกษาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2558

พระพรหมมุนี กล่าวว่า สำนักงานแม่กองธรรมฯ เตรียมจะเพิ่มช่องทางการเรียนการสอนธรรมศึกษาออนไลน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยคาดว่าจะเริ่มได้ปี 2560 เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้มีคนสนใจเข้ามาเรียนธรรมศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วย

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ.กล่าวว่า ปีนี้มียอดผู้เข้าสอบธรรมศึกษาทุกระดับชั้นกว่า 1,966,685 คน จากสนามสอบกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรวมผู้ต้องขังในเรือนจำที่ปีนี้มีกว่า 40,000 คนเข้าร่วมสอบ นอกจากนี้ยังมีสนามสอบในต่างประเทศอีก 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาถือว่าเป็นการร่วมสร้างความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค.นี้

ธรรมศึกษา คือ การเรียน การสอน การสอบธรรมสนามหลวงสำหรับคฤหัสถ์หรือบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่บรรพชิต (พระภิกษุสามเณร) ซึ่งธรรมศึกษานั้นเป็นหลักสูตรนักธรรมสำหรับฆราวาส เรียกว่า “ธรรมศึกษา” ในปัจจุบันมีการเรียนทั้งหมด 3 ชั้น คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี,ธรรมศึกษาชั้นโท,และธรรมศึกษาชั้นเอก


วันที่ 1 ธันวาคม 2558 | จำนวนคนอ่าน 2122 คน
Tag : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตี ธรรมศึกษา พระพรหมมุนี พนม ศรศิลป์