ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

จิตอาสา งานบำเพ็ญประโยชน์ " ปันรัก เติมสุข" โรงเรียนบ้านพุระกำ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) โครงการจิตอาสา งานบำเพ็ญประโยชน์ " ปันรัก เติมสุข" โรงเรียนบ้านพุระกำ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558

ดร.สาธนีย์ พานักศึกษาปริญญาโท ทั้งรุ่น 12 และ13 ไปทำจิตอาสาเพื่อให้นักศึกษามีความรัก สามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และได้ทำบุญร่วมกันด้วย


วันที่ 12 ธันวาคม 2558 | จำนวนคนอ่าน 1537 คน