ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในศุภมิ่งมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในศุภมิ่งมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

กำหนดการ

๐๗.๔๕ น. พร้อมกันบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐
  • พระสงฆ์จากวัดราษฎร์นิยมธรรม จำนวน ๙ รูป เดินทางถึง
  • พระสงฆ์ฉันภัตรหารเช้า
  • ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐
  • พิธีเจริญพุทธมนต์
  • คณะสงฆ์บิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  • วันที่ 8 มกราคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 2317 คน