ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

พิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการเยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ ประจำเดือนธันวาคม


วันที่ 6 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและประดับเข็ม NBU ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการเยาวชนคนดีนอร์ทกรุงเทพ ประจำเดือนธันวาคม แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประทานและมอบรางวัลดังกล่าว

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิน 15 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 คน และ นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจจำนวน 4 คน


วันที่ 6 มกราคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 941 คน