ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอล คัพ (North Bangkok Futsal Cup) ครั้งที่ 10


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดการแข่งขัน “นอร์ทกรุงเทพฟุตซอล คัพ” ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนและประชาชนทั่วไป ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาเพื่อนำไปสู่สุขภาพกายและใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลปัญหายาเสพติด จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 เมษายน -  19 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่น 16 ปี,รุ่น 18 ปี และประชาชนทั่วไป การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน16ปี รุ่น

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัคร วันนี้ถึง 23  มีนาคม 2559  เวลา 16.00 น.
  • จับฉลากแบ่งสายและประชุม วันที่ 24  มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอมรินทร์
  • เริ่มการแข่งขัน วันที่  5  เมษายน  2559 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

สถานที่จัดการแข่งขัน

ศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

เอกสารดาวน์โหลด

สอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกกีฬา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หรือ โทร. 0-2972-7200 ต่อ 146, 190 โทรสาร. 0-2972-7200 ต่อ 185


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 | จำนวนคนอ่าน 4769 คน
Tag : ฟุตซอล นอร์ทกรุงเทพฟุตซอลคัพ