ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดรอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "Technology is my life" เพราะชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี ให้กับกรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "Technology is my life" เพราะชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี ให้กับกรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพันของบก.ทท. รุ่นที่ 15 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีอาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล และอาจารย์รัตติกานต์ วิบูลย์พานิช เป็นวิทยากร

วันที่ 14 มีนาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 1419 คน
Tag : สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย