ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

‪สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว‬ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการปูเตียงแบบสันทบ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ‪สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว‬ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการปูเตียงแบบสันทบ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์ ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม ‪HOS FAIR 2016‬ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 2 เมษายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 1155 คน