ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

งานสงกรานต์


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2559 เพื่อสืบสานประเภณีไทยและรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร

วันที่ 9 เมษายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 2889 คน