ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้จัดพิธีปฐามนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ อาหารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดถึงผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย

曼谷北部大学分管学生工作的汤许爱莲副校长,在参加学校“2016年中国留学生开学典礼”时,为留学生们做了关于“曼谷北部大学学生日常生活”的演讲。通过此次演讲,让留学生们更加得了解了中泰文化风俗差异,更好更快地融入学校的学习和生活中。


วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 3574 คน