ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิประวัติรุ่งเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดโครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ รายได้จากโครงการเทศน์มหาชาติสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลศิริราช


วันที่ 10 มิถุนายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 1009 คน