ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ประกาศการส่งภาพถ่าย พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558


ประกาศ บัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2559 ขณะนี้ทางร้านภาพถ่ายได้ทำการส่งรูปภาพงานรับปริญญาไปยังนักศึกษาทุกคนเรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาคนใดมีปัญหาไม่ได้รับภาพถ่าย โปรดติดต่อแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ โทร. 02-972-7200 ต่อ 101 - 102


วันที่ 14 มิถุนายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 2813 คน