ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 697 คน
Tag : องค์กรอัจฉริยะ อบรมสัมมนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ