ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559


ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ" เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในด้านการเรียนอย่างมีความสุขและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ห้องปาริชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 1383 คน