ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ฟุตซอลอุดมศึกษา “กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 8


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขัน ฟุตซอลอุดมศึกษา “กรมพลศึกษา - นอร์ทกรุงเทพ แชมเปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 8 “The University Futsal DPE - North Bangkok Championships 2016” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2559 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ จำนวน 16 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบลีก พบกันหมดทุกทีม และระบบน็อคเอาท์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ที่ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

เอกสารดาวน์โหลด

อัพเดตผลการแข่งขัน

คู่ที่ วัน เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 1 ก.ย. 59 10.00 น. ม.รามคำแหง vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1    4
2   11.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3    0
3   12.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0    5
4   13.00 น. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs ม.ธรรมศาสตร์ 0    5
    14.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน  
5   14.30 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยมหิดล 4    1
6   15.30 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม vs สพล.สมุทรสาคร 4    1
7   16.30 น. มรภ.จันทรเกษม vs มหาวิทยาลัยธนบุรี 5    2
8   17.30 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ 3    0
9 4 ก.ย. 59 10.00 น. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ vs มหาวิทยาลัยมหิดล 2    0
10   11.00 น. ม.ธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5    0
11   12.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3    3
12   13.00 น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 7    1
13   14.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs สพล.สมุทรสาคร 11    1
14   15.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี vs ม.รามคำแหง 3    4
15   16.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0     0
16   17.00 น. มรภ.จันทรเกษม vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0    0
17 6 ก.ย. 59 10.00 น. มรภ.จันทรเกษม vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  3    5
18   11.00 น. ม.รามคำแหง vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2    1
19   12.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3    1
20   13.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย vs มหาวิทยาลัยมหิดล  0    2
21   14.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 5    3
22   15.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี vs ม.ธรรมศาสตร์ 2    0
23   16.00 น. สพล.สมุทรสาคร vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0    2
24   17.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6    3
25 9 ก.ย. 59 10.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย vs สพล.สมุทรสาคร 4    2
26   11.00 น. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs ม.รามคำแหง 0    1
27   12.00 น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ vs ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2    4
28   13.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต vs ม.ธรรมศาสตร์ 1    3
29   14.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ vs มรภ.จันทรเกษม 0    0
30   15.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล vs มหาวิทยาลัยธนบุรี 0    2
31   16.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1    3
32   17.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3    5
33 12 ก.ย. 59 10.00 น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2    4
34   11.00 น. มรภ.จันทรเกษม vs สพล.สมุทรสาคร 0    2
35   12.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม vs ม.รามคำแหง 2    3
36   13.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยมหิดล 3    3
37   14.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1    6
38   15.00 น. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2    2
39   16.00 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2    1
40   17.00 น. ม.ธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 7    0
41 15 ก.ย. 59 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล vs ม.รามคำแหง 5    5
42   11.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs สพล.สมุทรสาคร 2    3
43   12.00 น. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ vs มหาวิทยาลัยธนบุรี 2    7
44   13.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1    1
45   14.00 น. มรภ.จันทรเกษม vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6    2
46   15.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2    4
47   16.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2    0
48   17.00 น. ม.ธรรมศาสตร์ vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1    1
49 20 ก.ย. 59 10.00 น. มรภ.จันทรเกษม vs มหาวิทยาลัยมหิดล 3 1
50   11.00 น. ม.เทคโนโยลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 5
51   12.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3 1
52   13.00 น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ vs ม.รามคำแหง 7 6
53   14.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 4
54   15.00 น. ม.ธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 3 2
55   16.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต vs สพล.สมุทรสาคร 5 2
56   17.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5 1
57 23 ก.ย. 59 10.00 น. สพล.สมุทรสาคร vs มหาวิทยาลัยธนบุรี 0    2
58   11.00 น. ม.รามคำแหง vs ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4    3
59   12.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย vs มรภ.จันทรเกษม 2    4
60   13.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0    0
61   14.00 น. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6    1
62   15.00 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4    4
63   16.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล vs ม.ธรรมศาสตร์ 2    1
64   17.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3    2
65 26 ก.ย. 59 10.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 5
66   11.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 4 0
67   12.00 น. ม.เทคโนโยลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ vs สพล.สมุทรสาคร 1 3
68   13.00 น. ม.ธรรมศาสตร์ vs ม.รามคำแหง 12 0
69   14.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยมหิดล 7 2
70   15.00 น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 4
71   16.00 น. มรภ.จันทรเกษม vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1 0
72   17.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 1
73 29 ก.ย. 59 10.00 น. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม 4 4
74   11.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มรภ.จันทรเกษม 3 1
75   12.00 น. สพล.สมุทรสาคร vs ม.ธรรมศาสตร์ 2 2
76   13.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 3
77   14.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 14
78   15.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ vs ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 0
79   16.00 น. ม.รามคำแหง vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0 4
80   17.00 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยธนบุรี 3    6
81 3 ต.ค. 59 10.00 น. สพล.สมุทรสาคร vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10    4
82   11.00 น. ม.รามคำแหง vs มรภ.จันทรเกษม 2    4
83   12.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1    1
84   13.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1    3
85   14.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย vs ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2    3
86   15.00 น. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs มหาวิทยาลัยธนบุรี 3    4
87   16.00 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs ม.ธรรมศาสตร์ 1    2
88   17.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4    8
89 6 ต.ค. 59 10.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
90   11.00 น. ม.ธรรมศาสตร์ vs มรภ.จันทรเกษม
91   12.00 น. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
92   13.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
93   14.00 น. ม.รามคำแหง vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
94   15.00 น. สพล.สมุทรสาคร vs มหาวิทยาลัยมหิดล  
95   16.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
96   17.00 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
97 11 ต.ค. 59 10.00 น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ vs มหาวิทยาลัยธนบุรี  
98   11.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99   12.00 น. ม.ธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
100   13.00 น. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ vs มรภ.จันทรเกษม  
101   14.00 น. สพล.สมุทรสาคร vs ม.รามคำแหง  
102   15.00 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
103   16.00 น. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
104   17.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
105 18 ต.ค. 59 10.00 น. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยมหิดล  
106   11.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107   12.00 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม vs มรภ.จันทรเกษม  
108   13.00 น. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ vs ม.ธรรมศาสตร์  
109   14.00 น. ม.รามคำแหง vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
110   15.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
111   16.00 น. สพล.สมุทรสาคร vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
112   17.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
113 21 ต.ค. 59 10.00 น. สพล.สมุทรสาคร vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
114   11.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
115   12.00 น. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs มหาวิทยาลัยมหิดล  
116   13.00 น. มหาวิทยาลัยธนบุรี vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
117   14.00 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มรภ.จันทรเกษม  
118   15.00 น. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ vs ม.ธรรมศาสตร์  
119   16.00 น. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต vs ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
120   17.00 น. ม.รามคำแหง vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 2391 คน