ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559


ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่นักศึกษาภาคสมทบจะได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 1465 คน