ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

"นอร์ทกรุงเทพ พาร์ทไทม์ จ็อบแฟร์ และเปิดโลกกิจกรรม" ประจำปีการศึกษา 2559


ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "นอร์ทกรุงเทพ พาร์ทไทม์ จ็อบแฟร์ และเปิดโลกกิจกรรม" ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับกาารสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา การออกบูธกิจกรรมจากชมรมต่างๆ การรับสมัครงานจากสถานประกอบการชั้นนำ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ระหว่างเรียน ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 1480 คน