ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

เปิดโลกกิจกรรม วิทยาเขตรังสิต ประจำปีการศึกษา 2559


"เปิดโลกกิจกรรม" ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา การออกบูธแสดงผลงานกิจกรรมจากชมรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ระหว่างเรียน ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

2016年,中国学生在曼谷北部大学蓝实校区活动广场参与本年度"Open House"活动。本活动目标为让学生懂得利用时间,含学生艺术表演,参展显示各个社团的成果


วันที่ 31 สิงหาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 3097 คน