ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมในงานวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร่วมในงานวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่องาน"ย้อนรอยวิถีชุมชน สานศิลป์ถิ่นบัวงามจังหวัดปทุมธานี" โดยมีตัวแทนนักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้โชว์การแสดงการเต้นระบำแบบจีนในงานพิธีเปิดงาน
วันที่ 11 กันยายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 1976 คน