ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "วัฒนคุณาธร"


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล "วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


วันที่ 3 ตุลาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 865 คน