ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

นักศึกษาธุรกิจการบิน ดูงานที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย


วันที่ 26-28กันยายน 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจการบิน ดูงานที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมจัดทำโครงการจิตอาสาตลอดจนศึกษางานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดเชียงราย


วันที่ 26 กันยายน 2559 - 28 กันยายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 1118 คน