ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

โครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์


เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมไทยได้อย่างเข้าใจและมีความสุข อีกทั้งสามารถเรียนรู้และเข้าถึงสภาพสังคมไทยและการใช้ชีวิตของคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจึงจัดโครงการผู้ปกครองอุปถัมภ์ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้มีโอกาสได้ให้การดูแล เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษากับนักศึกษาต่างชาติชาวจีน เพื่อให้การใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้อยู่ประเทศไทยได้อย่างมีความสุข อบอุ่นด้วยมิตรภาพแบบชาวไทย


วันที่ 6 ตุลาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 997 คน