ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

"NBU Open House 2016" เปิดโลกการศึกษายุค Thailand 4.0


พบและสัมผัสประสบการณ์แห่งการเรียนรู้
ชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
สัมมนาให้ความรู้และแง่คิดในยุค Thailand 4.0
สนุกสนานกับแนวคิดการศึกษาและมุมมองใหม่

"มั่นใจสู่มืออาชีพ"

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ : อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 3

แสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่

 1. VR แว่น 3 มิติ
 2. Application (AR) บนมือถือ
 3. ระบบจอดรถ โดยใช้เทคโนโลยี IoT รวมกับ Arduino
 4. บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) โดยใช้เทคโนโลยีภควันตภาพ
 5. CG Printing/Drawing นักศึกษาสาธิตการวาดการ์ตูน
 6. 3D Model สาธิตการออกแบบตัวละคร โครงร่างงาน
 7. พัฒนาแอพพลิเคชัน แอนดรอยด์ และ iOS
 8. ผลงานด้านเทคโนโลยี เช่น Mobile Application, Software Process Design, Software Testing
 9. สร้างอาชีพ สาธิตการถ่ายภาพ ทำพวงกุญแจ สกรีนหมวก เสื้อ และออกแบบกระเป๋า

นิทรรศการน่าชม

 1. จัดมุมเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 วีดีทัศน์นำเสนอพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9
 2. วีดิทัศน์นำเสนอกิจกรรม โครงการ และรายละเอียดต่าง ๆ

กิจกรรมสนุกๆ

 1. เกมส์ Mission Impossible หลบลำแสงเข้าไปในห้องให้สำเร็จโดยสัญญาณเตือนไม่ดัง สามารถหาตำแหน่งของตัวส่งแสงอินฟราเรด และแสงเลเซอร์โดยใช้กล้อง
 2. เกมส์ Sudoku แจกรางวัล


คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ : อาคาร 1 ชั้น 2

 1. มุมถวายความอาลัย นำเสนอพระกรณียกิจ และวีดีทัศน์
 2. มุมวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ Start up และแสดงตัวอย่างธุรกิจ Start up เช่น ธุรกิจ 3D Printing, Coco Easy, Logistic 4.0, Facebook Live
 3. มุมเกมส์ ตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ Start up และพระราชกรณียกิจ พร้อมแจกของรางวัล
 4. มุมถ่ายภาพที่ระลึก 3D


คณะศิลปศาสตร์

สถานที่ : อาคาร 1 ห้องปฏิบัติการการบิน, ห้องปฏิบัติการโรงแรมคณะรัฐศาสตร์

สถานที่ : อาคาร 2 ห้อง R2302, ห้องศาลจำลองคณะนิเทศศาสตร์

สถานที่ : อาคาร 1 ห้อง Studio, ห้องวิทยุชุมชน, ห้องสัตตบงกช


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - 1 ธันวาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 2593 คน