ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

พิธีแถลงข่าวและสัมมนา “กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ ๑๑”


ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและสัมมนา “กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ ๑๑” ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก กรมพลศึกษา สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถาบันอาศรมศิลป์ และ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์กีฬาไทย ซึ่งถือว่าเป็นมรดกไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่สืบเนื่องต่อไป

ภายในงานมีการสัมมนากีฬาไทยในหัวข้อ “การเชิดชูและพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยสู่สากล” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชัชชัย โกมารทัต บรรยายพิเศษ เรื่อง “กีฬาภูมิปัญญาไทย ต้นแบบของความเป็นไทยที่พัฒนาสู่สากล” และ อาจารย์ ดร.วิชิต ชี้เชิญ บรรยายพิเศษ เรื่อง “กีฬาไทย ภูมิปัญญาคนไทยที่น่าเชิดชู” พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการเล่นกีฬาไทย

การแข่งขัน “กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ ๑๑” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ภายในงานจะมีการจัดการแข่งขัน อาทิ การแข่งขันทักษะกีฬาไทย ประเภทกระบี่กระบอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทยเพื่อความสามัคคี ได้แก่ พรมวิเศษ แย้ลงรู วิ่งชิงธง วิ่งสวมกระสอบ ชักเย่อ กระโดดเชือกหมู่ และตะกร้อวง โดยทีมชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาจะได้ครองถ้วย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท สถาบันการศึกษาใดที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.๐-๒๙๗๒-๗๒๐๐ ต่อ ๑๙๐


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนคนอ่าน 1273 คน