ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ ๑๑


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดการแข่งขัน “กรมพลศึกษา – นอร์ทกรุงเทพมหกรรมกีฬาไทย ครั้งที่ ๑๑” ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก กรมพลศึกษา สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถาบันอาศรมศิลป์ และ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์กีฬาไทย ซึ่งถือว่าเป็นมรดกไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่สืบเนื่องต่อไป


วันที่ 2 ธันวาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 1353 คน