ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับทุน ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19”


นายธีระพงษ์ ฤทธิ์มาก และนายปรีชา โคตะพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับทุน (รอบคัดเลือก) จำนวน 3,000 บาท ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19” (The Nineteenth National Software Contest: NSC2017) จาก NECTEC ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี การรับทุนดังกล่าวภายใต้ปริญญานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงไก่โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง” โดยมีอาจารย์ณัฐพล ธนเชวงสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 735 คน