ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ข)  จำนวน 60 คน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)  จำนวน 90 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร

  1. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30–17.30 น.หรือ สมัครเรียน ออนไลน์ http://www.northbkk.ac.th/entrance.php
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560
  3. สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560
  4. ประกาศรายชื่อผู้สอบและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
  5. สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ใน วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2560 ถึง วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2560
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560
  7. รายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียน ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ระหว่างวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร
วันที่ 16 ธันวาคม 2559 | จำนวนคนอ่าน 1475 คน