ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง R1301 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

วันที่ 25 มกราคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 473 คน