ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร


ขอแสดงความยินดีกับดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560


วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 643 คน
Tag : ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง เสาเสมาธรรมจักร วันวิสาขบูชา