ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก)


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2560 (รอบแรก)

 1. น.ส.ธนภรณ์ ลิ้มตระกูล
 2. นายจิตรกร โพธิ์ภักดี
 3. น.ส.ยลนภัส น่าชม
 4. น.ส.มะริสา สิริรัตน์
 5. น.ส.มนัสวี ทรงไตรย์
 6. น.ส.จุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์
 7. ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ จินโนรส
 8. นายณรงค์ศักดิ์ ล้ำเลิศ
 9. นายสมเจษ คำแสง
 10. น.ส.วนิศรา บุตรแพง
 11. นายณัฏฐโภคิน ภูริวัฒนภูวดล
 12. น.ส.หทัยรัตน์ พุฒซ้อน
 13. นายชวภณ แต้โนนฝาว
 14. นายธนะพงศ์ มีหิรัญ
 15. นายศุภกร มอทิพย์
 16. น.ส.ภาณุมาส วัฒนะกุมาร
 17. น.ส.วิภารัตน์ อ่วมเครือ
 18. นางสุภารวี ทับทิม
 19. น.ส.สุพัชรา แสนเรือง
 20. นายณฐา ไวทยะพัธน์
 21. นายสายัณห์ บุญทำ
 22. น.ส.โสรยา ศิลสะอาด
 23. น.ส.อรดาริญา ภูเขาทอง
 24. น.ส.ฐานานันต์ หุณชนะเลวีย์
 25. น.ส.สิริพร สเทียนรัม
 26. น.ส.นิภาภรณ์ ชัชวาล
 27. น.ส.วิชชุดา ลำเจียก
 28. นายชัชชัย นภาลัย
 29. น.ส.จิราวรรณ จันทร์สีทอง
 30. นายสมชาย จิตตสุข
 31. น.ส.กัญญ์วรา พลายชุม
 32. นายพีรวิชญ์ เสนประดิษฐ์

 หมายเหตุ

 • รายงานตัว ขึ้นทะเบียนใหม่ ชำระค่าเทอม วัดตัวตัดสูท ทำบัตรนักศึกษา วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. (บริเวณด้านหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1)
 • การแต่งกายสำหรับนักศึกษาชายและหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก (เพื่อถ่ายรูปติดบัตรนักศึกษา)
 • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-972-7200 ต่อ 201 เลขานุการหลักสูตรฯ

 


วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 1335 คน
Tag : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาโท