ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอเชิญข้าราชการครูสังกัดสพฐ. เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฐิบัติการ "หลักสูตรการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ" เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถของครูในการผลิตสื่อการสอนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการมีจริยธรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติที่ดี

เนื้อหาของหลักสูตร

  1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information Technology)
  2. การสร้างสรรค์นวัตกรรมและสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. การหาคุณภาพของนวัตกรรม/การพัฒนานวัตกรรม

ระยะเวลาที่จะจัดกิจกรรม

รุ่นที่ 1 แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2560
ระยะที่ 2 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560
ระยะที่ 3 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 22– 23 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 2 แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 29– 30 กรกฎาคม 2560
ระยะที่ 2 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 5– 6 สิงหาคม 2560
ระยะที่ 3 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 12– 13 สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 3 แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 12– 13 สิงหาคม 2560
ระยะที่ 2 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 19 – 20 สิงหาคม2560
ระยะที่ 3 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 26– 27 สิงหาคม 2560

รุ่นที่ 4 แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560
ระยะที่ 2 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 9 – 10 กันยายน 2560
ระยะที่ 3 เป็นเวลา 2 วัน วันที่ 16– 17 กันยายน 2560

สถานที่

ห้อง 2512  และห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน  เขตสายไหม กทม.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร 02 9727200 ต่อ 200

ดาวน์โหลดเอกสาร


วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 1781 คน
Tag : อบรมสัมมนา