ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาจีนหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระยะสั้น 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2559


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช วิทยาเขตรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาจีน จำนวน 80 คน จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี มหาวิทยาลัยครูกวางสี วิทยาลัยเทคโนโลยีหนานนิง มหาวิทยาลัยเหอฉือ และโรงเรียนหัวเฉียวแห่งประเทศจีน


วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 1068 คน
Tag : สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นักศึกษาจีน