ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

งานเลี้ยงศิษย์เก่าชาวจีน "International Alumni North Bangkok University Reunion"


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้จัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าสำหรับนักศึกษาชาวจีนในชื่อ "International Alumni North Bangkok University Reunion" โดยในงานนี้จะจัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันของนักศึกษาจีนรุ่นต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่เรียนจบแล้วทำงานต่อที่ประเทศไทยในหลากหลายธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพของเราได้มีการรับนักศึกษาจีนมาศึกษาแล้วกว่าพันคนในสาขาต่างๆทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้นอกจากจะได้ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาแล้วยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนาธรรมของประเทศไทยอีกด้วย


วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 1234 คน
Tag : นักศึกษาจีน ศิษย์เก่า