ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

บทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560


จากที่ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560 "การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ท่านที่ต้องการดาวน์โหลดบทความวิจัยในการประชุมดังกล่าวสามารถด่วนืโหลดได้แล้วที่ลิ้งด้านล่าง


วันที่ 1 มิถุนายน 2560 | จำนวนคนอ่าน 3154 คน