ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

แห่เทียนพรรษา วัดราษฎร์นิยมธรรม(วัดหนองผักชี)


มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ได้จัดพิธีแห่เทียนพรรษา โดยได้แห่ไปยังวัดราษฎร์นิยมธรรมหรือวัดหนองผักชี ในวัน พฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560


วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 1820 คน