ติดต่อเรา : วิทยาเขตสะพานใหม่ โทร. 02-972-7200, วิทยาเขตรังสิต โทร. 02-533-1000

แห่เทียนพรรษา วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)



วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 | จำนวนคนอ่าน 875 คน